ölçüyəgəlməz

ölçüyəgəlməz
sif. Heç bir ölçü ilə ölçülə bilməyən; çox böyük, saysız-hesabsız, çox yekə, ucsuz-bucaqsız. Ölçüyəgəlməz miqdar. Ölçüyəgəlməz sahə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ölçüyəgəlməzlik — is. Heç bir ölçü ilə ölçülə bilməmə; son dərəcə çoxluq, böyüklük, irilik, ölçülməzlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ölçü — is. 1. Hər hansı bir şeyi ölçmək üçün qəbul edilmiş vahid. Uzunluq ölçüsü. Həcm ölçüsü. 2. məc. Bir şəxsə, ya şeyə qiymət vermək, müqayisə etmək üçün əsas götürülən şey. . . Bu dünyada hər hansı qiymətin ölçüsü zəhmətdir. S. R.. 3. Hər hansı bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biqiyas — f. və ə. 1) saysız hesabsız, ölçüyəgəlməz, olduqca çox; 2) misilsiz, müqayisəedilməz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bərabərləşdirilmək — məch. Bərabər hala salınmaq, bir ölçüyə, bir əndazəyə salınmaq, tənləşdirilmək, tarazlaşdırılmaq. Hüquqca bərabərləşdirilmək. Ölçüləri bərabərləşdirilmək. Səviyyəcə bərabərləşdirilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərabərləşdirmək — f. Bərabər hala salmaq, bərabər etmək, bir ölçüyə, bir əndazəyə salmaq, tənləşdirmək, tarazlaşdırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərabərləşmək — f. Bərabər olmaq, tənləşmək, tarazlaşmaq; bir ölçüyə, bir əndazəyə gəlmək. // Ayaqlaşmaq. Sən onunla bərabərləşə bilməzsən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daşyonan — is. Tikinti üçün daşları yonub müəyyən şəklə və ölçüyə salan usta. Hər namuslu vətəndaş bizim eldə əzizdir; Alim, kuryer, daşyonan, toxucu qadın, əsgər. R. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • olmazın — sif. 1. Son dərəcə, həddən artıq, ölçüyəgəlməz, görünməmiş. Olmazın əziyyət. Olmazın ziyan. – Qazamat qulluqçuları Həcərə olmazın əziyyətlər verirlər. «Qaçaq Nəbi». <Məsmə:> <Ərimi> xəstəxanaya yerləşdirmək üçün olmazın əmək sərf… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ölçü-biçi — bax ölçü 1 və 3 cü mənalarda. Kənd əhalisi isə uzun illər boyu müxtəlif ölçü biçidə olan damlarda və qazmalarda yaşayırdı. S. R.. ◊ Ölçü biçi bilməmək – 1) nə etdiyini, nə dediyini bilməmək, hədd hüdud bilməmək, həddini aşmaq. Hərəkətlərində ölçü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ölçüb-biçmək — f. 1. Tikiləcək paltarın və s. nin ölçüsünü götürmək və bu ölçüyə əsasən parçasını kəsmək. 2. məc. Götür qoy etmək, hərtərəfli fikirləşmək. Ölçüb biçib nəticə çıxarmaq. – <Gözəl> düşünməli, ölçüb biçməli, cavab verməli idi. Ə. Vəl.. Hidayət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”